“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2015 Ngày 15 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2015 Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 03
05-12-2015 Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
UBND huyện Phú Vang
03-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang. 10
07-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2015 Quyết định số 2811/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 20
08-12-2015 Quyết định số 2845/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016. 31
09-12-2015 Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 48
11-12-2015 Quyết định số 2877/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. 64
14-12-2015 Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá bổ sung một số loài cây giống trồng rừng ngập mặn. 66
14,072,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner