“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
22-12-2015 Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
25-12-2015 Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015. 37
30-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2016. 40
HĐND huyện A Lưới
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 53
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND10 về dự toán ngân sách huyện năm 2016. 60
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND10 về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND huyện. 62
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND10 về việc phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. 64
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND10 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2015 Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016. 69
23-12-2015 Quyết định số 3019/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 72
28-12-2015 Quyết định số 3059/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 88
25-12-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 125
28-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND về công tác đầu tư công năm 2016. 129
HĐND huyện A Lưới
17-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND10 về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Thời Mười. 134
17-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND10 về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới Khoá X, Nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Trung Hiếu. 135
14,327,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner