“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2016 Ngày 15 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Trà
18-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 03
18-12-2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 15
18-12-2015 Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2016. 21
18-12-2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2016. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Chung. 25
28-12-2015 Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 26
28-12-2015 Quyết định số 3067/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Bê, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. 27
28-12-2015 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. 28
28-12-2015 Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. 29
28-12-2015 Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 30
28-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 41
28-12-2015 Quyết định số 3077/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Phú, huyện Nam Đông đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 42
28-12-2015 Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 43
30-12-2015 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 45
30-12-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2016. 75
14,390,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner