“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
14-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
UBND huyện Quảng Điền
08-01-2016 Chỉ thị số 05/2016/CT-UBND về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 11
08-01-2016 Chỉ thị số 06/2016/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2015 Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Phong Điền. 15
31-12-2015 Quyết định số 3146/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới thuộc thị xã Hương Trà. 18
31-12-2015 Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thuộc thị xã Hương Thủy. 20
31-12-2015 Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới thuộc thành phố Huế. 22
31-12-2015 Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Phú Lộc. 24
31-12-2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thuộc huyện Phú Vang. 27
31-12-2015 Quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện A Lưới. 30
31-12-2015 Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Quảng Điền. 33
31-12-2015 Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện Nam Đông. 35
06-01-2016 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Xuân Mân. 37
06-01-2016 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Ngọc Sơn. 38
06-01-2016 Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Trương Đình Hạnh. 39
06-01-2016 Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Hoàng Long. 40
06-01-2016 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Việt Bằng. 41
06-01-2016 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Thời Mười. 42
08-01-2016 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Lê Trung Hiếu. 43
15-01-2016 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Festival Huế và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2016. 52
12-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. 55
19-01-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 57
13,938,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner