“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2016 Ngày 05 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. 03
25-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
UBND huyện Nam Đông
17-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. 13
UBND huyện Quảng Điền
22-02-2016 Chỉ thị số 09/2016/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016. 17
22-02-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng vũ trang huyện năm 2016. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2016 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
29-02-2016 Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Đình Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh. 45
29-02-2016 Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh. 46
01-03-2016 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 49
05-02-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020. 50
14,364,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner