“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2016 Ngày 05 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
14-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 03
14-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 10
UBND huyện Quảng Điền
22-03-2016 Chỉ thị số 12/2016/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất nghĩa địa trên địa bàn huyện. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2016 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm 2016. 14
18-03-2016 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch xây dựng mới cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 25
18-03-2016 Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án số hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
18-03-2016 Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. 28
18-03-2016 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
22-03-2016 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Văn Công Bình. 36
22-03-2016 Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Bình. 37
31-03-2016 Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Anh Tuấn. 38
31-03-2016 Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Trần Song. 39
22-03-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2016. 40
30-03-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. 42
14,332,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner