“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2016 Ngày 15 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Nam Đông
24-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo. 02
24-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về xây dựng "Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu" huyện Nam Đông giai đoạn 2016 - 2020. 11
24-03-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2016 Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
04-04-2016 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 31
14,328,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner