“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2016 Ngày 15 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. 03
27-05-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch. 14
30-05-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
01-06-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. 23
02-06-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
02-06-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
UBND huyện Quảng Điền
27-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thị trấn Sịa. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2016 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Đào Chuẩn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. 50
27-05-2016 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Thiên Định, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 51
27-05-2016 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Tiến Dũng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 52
27-05-2016 Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 53
27-05-2016 Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Chí Hải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 54
27-05-2016 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Hữu Minh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch. 55
14,332,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner