“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2016 Ngày 25 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
15-06-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước. 05
UBND huyện Phú Lộc
16-06-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc. 14
UBND huyện Quảng Điền
07-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, lề đường của các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2016 Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016. 29
17-06-2016 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Phan Hùng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. 30
20-06-2016 Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 31
14-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. 32
15-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 34
30-05-2016 Công văn số 2973/UBND-XTĐT về việc đính chính Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
13,938,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner