“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2016 Ngày 05 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
23-06-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2016 Quyết định số 1407/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 23
23-06-2016 Quyết định số 1410/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
23-06-2016 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 41
23-06-2016 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 50
27-06-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND tăng cường công tác an toàn điện và bảo vệ công trình điện. 60
27-06-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác vận hành và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện. 64
27-06-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 68
HĐND huyện A Lưới
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Xuân Trăng. 73
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Tân, Ông Nguyễn Văn Hải. 74
16-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 75
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 76
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 77
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 78
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Quốc Cường, Ông Hồ Văn Ngưm. 79
16-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 80
16-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2016 - 2021. 82
16-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về số lượng kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2016. 83
HĐND huyện Quảng Điền
22-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Dư. 86
22-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc Đức và ông Quách Nhơn. 87
22-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Lượng và bà Nguyễn Thị Phương Dung. 88
22-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Ngưu và ông Ngô Thời Lai. 89
22-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Đăng Khoa. 90
22-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Trương Duy Hải, ông Hà Văn Tuấn. 91
22-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 92
22-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 94
13,938,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner