“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2016 Ngày 05 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
20-07-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
20-07-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
21-07-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 67
HĐND thị xã Hương Trà
12-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 82
12-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 86
HĐND huyện Nam Đông
18-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 88
18-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 92
18-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 95
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2016 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2015. 100
20-07-2016 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 143
20-07-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. 144
13,938,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner