“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2016 Ngày 05 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
30-08-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
UBND thị xã Hương Trà
15-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15
HĐND huyện Phú Lộc
15-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 31
15-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 36
15-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 41
15-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 47
15-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. 50
15-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 57
15-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2016 - 2020. 61
14,333,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner