“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2016 Ngày 15 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Nam Đông
31-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2016 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng - Nhà ở; Lao động và Thương binh xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Công thương. 08
05-09-2016 Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 11
05-09-2016 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá xe ô tô, xe máy để tính lệ phí trước bạ tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh. 26
09-09-2016 Quyết định số 2114/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 56
08-09-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 70
09-09-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 73
14,333,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner