“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2016 Ngày 25 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện. 03
31-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017. 06
31-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 09
31-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 12
31-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 15
31-08-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 18
UBND huyện Nam Đông
07-09-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 25
UBND huyện Quảng Điền
14-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-08-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2016 Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 62
15-09-2016 Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 63
13-09-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 64
14,328,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner