“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2016 Ngày 15 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2016 Quyết định số 3066/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. 04
05-12-2016 Quyết định số 3080/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
09-12-2016 Quyết định số 3172/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. 20
09-12-2016 Quyết định số 3173/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. 27
02-12-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 44
05-12-2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp. 55
14,332,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner