“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2016 Ngày 25 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2016 Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
15-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
15-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
15-12-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 43
15-12-2016 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2016 Quyết định số 46/QĐ-HĐND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực pháp luật: Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 58
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2016 Chỉ thị số 30/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các Lễ hội Xuân và năm 2017. 59
09-12-2016 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 64
14,333,543 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner