“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2016 Ngày 25 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 03
08-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020. 17
09-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. 28
09-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
09-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII). 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 39
20-12-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020. 53
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. 65
09-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. 67
09-12-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 71
09-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 74
13,938,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner