“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 25 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
15-03-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
18-03-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
18-03-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2016 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. 49
29-02-2016 Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 51
07-03-2016 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc xếp hạng chùa Cảnh Phước (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. 53
07-03-2016 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc xếp hạng đình Thai Dương Hạ (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. 54
07-03-2016 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc xếp hạng địa điểm chiến khu Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh. 55
11-03-2016 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh. 56
14-03-2016 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế. 59
08-03-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 62
13,938,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner