“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
20-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
23-12-2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII). 29
HĐND huyện Phú Vang
15-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 33
15-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2016 Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. 43
23-12-2016 Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 52
26-12-2016 Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 89
26-12-2016 Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 90
26-12-2016 Quyết định số 3369/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hà Văn Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 91
26-12-2016 Quyết định số 3370/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thùy Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 92
22-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. 93
22-12-2016 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 97
26-12-2016 Chỉ thị số 34/CT-UBND về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. 101
26-12-2016 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2017. 106
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 111
HĐND huyện Phú Vang
15-12-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 118
14,336,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner