“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 03
09-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017. 16
09-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 96
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 103
HĐND huyện A Lưới
16-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 105
16-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 112
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 117
03-01-2017 Công văn số 01/HĐND-TH về việc đính chính Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 121
03-01-2017 Công văn số 02/HĐND-TH về việc đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 122
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 3459/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực đối với Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 123
29-12-2016 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2017. 124
HĐND huyện A Lưới
16-12-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2017. 127
16-12-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2017. 129
13,526,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner