“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2017 Ngày 15 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Hương Thủy
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 03
HĐND thị xã Hương Trà
15-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 08
HĐND huyện Phong Điền
25-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 15
HĐND huyện Quảng Điền
19-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 21
19-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 37
19-12-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 3460/QĐ-UBND ban hành Quy chế cộng tácviên kiểm tra vănbản tỉnh Thừa Thiên Huế. 47
HĐND thị xã Hương Thủy
20-12-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2017. 52
20-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017. 55
HĐND thị xã Hương Trà
15-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2017. 57
15-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017. 59
15-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 62
HĐND huyện Phong Điền
25-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 70
13,526,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner