“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2017 Ngày 25 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
07-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
07-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
07-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 12
08-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
08-12-2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan. 16
08-12-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2017 Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên H uế. 25
15-12-2017 Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
HĐND huyện Nam Đông
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 45
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2030. 49
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Nguyễn Thị Sửu. 55
07-12-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Xuân Trăng. 56
07-12-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hữu Minh. 57
08-12-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. 58
08-12-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 61
08-12-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 73
08-12-2017 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 76
09-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016. 82
09-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 85
09-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2017 Quyết định số 2904/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. 89
15-12-2017 Chỉ thị số 25/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội Xuân năm 2018. 103
13,919,809 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner