“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2018 Ngày 08 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2017 Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế. 10
HĐND thị xã Hương Thủy
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 18
HĐND huyện Phong Điền
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 22
15-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2017 - 2020”. 28
15-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về việc thông qua “Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 30
HĐND huyện Phú Vang
15-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 39
28-12-2017 Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn Đông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. 75
28-12-2017 Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bửu Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 76
28-12-2017 Quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc sáp nhập để thành lập các thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền. 77
28-12-2017 Quyết định số 3075/QĐ-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế. 79
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 81
26-12-2017 Chỉ thị số 28/CT-UBND về thực hiện đầu tư công năm 2018. 84
29-12-2017 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018. 91
HĐND huyện Phong Điền
15-12-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2018. 94
14,396,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner