“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2018 Ngày 20 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
11-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
11-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
12-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
HĐND huyện Phong Điền
15-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. 12
15-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2017 - 2020. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2018 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc sáp nhập để thành lập các thôn mới trên địa bàn thị xã Hương Thủy. 19
09-01-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 21
13,541,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner