“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2018 Ngày 26 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
09-02-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 27
09-02-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành “Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020”. 28
UBND huyện Phong Điền
05-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2016 - 2021. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 52
HĐND huyện Phong Điền
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện. 57
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện. 58
14,396,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner