“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2018 Ngày 23 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-03-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế. 03
30-03-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
30-03-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 17
30-03-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
30-03-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-03-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Tuân. 34
30-03-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bạch Chơn Đông, Ông Lê Anh Tuấn. 35
30-03-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. 36
30-03-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 39
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2018 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Nguyễn Văn Chính. 43
16-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Festival 2018 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh. 44
13,540,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner