“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2018 Ngày 01 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-03-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợan toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
24-04-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 33
24-04-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2018 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. 41
14,396,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner