“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2018 Ngày 01 tháng 6 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-05-2018 Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 05
25-05-2018 Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc cử ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. 07
28-05-2018 Quyết định số 1132/QĐ-UBND về việc đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
28-05-2018 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 10
29-05-2018 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trừng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
29-05-2018 Quyết định số 1142/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
14,106,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner