“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2018 Ngày 07 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
02-07-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
02-07-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 58
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2018 Quyết định số 1388/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 70
28-06-2018 Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Thu Hương. 71
28-06-2018 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 72
28-06-2018 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018. 73
14,364,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner