“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2018 Ngày 27 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019. 04
12-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
12-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
12-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018. 18
12-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. 45
HĐND huyện A Lưới
11-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về phát triển kinh tế tập thể huyện A Lưới đến năm 2025. 51
11-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2020. 55
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 59
HĐND thị xã Hương Thủy
10-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 64
10-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 68
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về kết quả giám sát dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 70
12-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 74
12-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 77
12-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. 79
12-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”. 81
HĐND huyện A Lưới
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện. 85
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Sỹ Hòa. 89
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 90
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017. 94
14,363,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner