“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2018 Ngày 11 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phú Lộc
16-07-2018 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2018 Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lập giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 07
30-07-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
30-07-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động. 12
HĐND huyện Phú Lộc
16-07-2018 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2017. 14
16-07-2018 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 16
16-07-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. 18
16-07-2018 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra các cấp từ năm 2015 - 2017. 24
16-07-2018 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh. 26
16-07-2018 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trường. 27
14,092,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner