“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2018 Ngày 25 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
HĐND huyện Phong Điền
18-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về giao rừng, đất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng. 12
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Phong Điền
18-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 15
18-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 18
18-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 20
18-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017. 24
18-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
18-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 27
14,091,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner