“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2018 Ngày 24 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
14-09-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2018 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020. 09
17-09-2018 Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy. 14
18-09-2018 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. 17
14,092,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner