“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2018 Ngày 19 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02
09-11-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14
14-11-2018 Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2018 Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 29
09-11-2018 Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 30
09-11-2018 Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc cử bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 31
14,092,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner