“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2018 Ngày 27 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 04
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 06
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế. 11
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế, đợt IX năm 2018. 14
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển. 18
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 20
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hùng. 41
07-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. 42
07-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thiên Định. 44
07-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 45
07-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Ngọc Nam. 48
07-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quốc Hùng. 49
07-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn. 50
07-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. 51
07-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 54
07-12-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 61
07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 66
07-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 70
07-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018. 72
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 74
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 78
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. 80
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 86
14,092,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner