“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 08 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2018 Quyết định số 74/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2018 Quyết định số 2988/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. 12
26-12-2018 Quyết định số 3027/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
27-12-2018 Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý: ông Võ Lê Nhật, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 40
27-12-2018 Quyết định số 3043/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế. 41
27-12-2018 Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Thông. 58
27-12-2018 Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý: ông Nguyễn Đại Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 59
28-12-2018 Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019. 60
28-12-2018 Quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ bổ sung của tỉnh năm 2018. 73
26-12-2018 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp, giải pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. 76
26-12-2018 Chỉ thị số 31/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân năm 2019. 81
27-12-2018 Chỉ thị số 32/CT-UBND về thực hiện đầu tư công năm 2019. 87
28-12-2018 Chỉ thị số 33/CT-UBND về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 95
14,363,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner