“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2019 Ngày 02 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-02-2019 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý: ông Trần Quang Khoát giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế. 11
20-02-2019 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công bố số liệu tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 12
22-02-2019 Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
22-02-2019 Quyết định số 454/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
22-02-2019 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
22-02-2019 Quyết định số 456/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
14-02-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 57
12,333,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner