“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2019 Ngày 21 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
13-03-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
18-03-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2019 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”. 51
14-03-2019 Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Phước,huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 64
14-03-2019 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 65
14-03-2019 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hương Toàn,thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 66
14-03-2019 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 67
14,390,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner