“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2019 Ngày 05 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
27-05-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế. 20
28-05-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2019 Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020. 37
24-05-2019 Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020. 44
24-05-2019 Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh. 51
24-05-2019 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc cử cán bộ lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế: ông Huỳnh Ngọc Sơn. 53
24-05-2019 Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc cử cán bộ lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế: ông Lê Trung Phước. 54
25-05-2019 Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi thôn thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. 55
25-05-2019 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh: ông Nguyễn Văn Hòa. 56
25-05-2019 Quyết định số 1271/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế. 57
27-05-2019 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 65
28-05-2019 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020. 66
29-05-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong thiết kế và thi công nhà xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 74
14,364,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner