“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2019 Ngày 22 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 04
09-07-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
09-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020. 19
09-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
09-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức đóng góp và các chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
09-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
09-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020. 36
09-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. 39
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về kết qủa giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. 43
09-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 46
09-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 48
09-07-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 52
09-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. 54
09-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế. 76
09-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý. 100
09-07-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quốc Hùng. 103
13,913,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner