“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2019 Ngày 29 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh. 03
19-07-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành Quychế quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế. 05
22-07-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế. 19
22-07-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29
HĐND huyện A Lưới
16-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 41
HĐND thị xã Hương Trà
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 47
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện A Lưới
15-07-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018. 50
16-07-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 52
16-07-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện. 56
HĐND thị xã Hương Trà
12-07-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018. 60
12-07-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020. 62
12-07-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Tuyết. 64
12-07-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Thu Điệp. 65
12-07-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Văn Đới. 66
12-07-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Bà Nguyễn Thị Huy. 67
14,335,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner