“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2019 Ngày 26 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
18-09-2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh. 05
20-09-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2019 Quyết định số 2266/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 09
17-09-2019 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Trộ Kèn. 15
17-09-2019 Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020. 18
23-09-2019 Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 27
14,363,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner