“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2020 Ngày 06 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2019 Quyết định số 3329/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Lăng mộ và Nhà thờ Trần Đình Bá (thuộc 02 xã: Quảng Phú, huyện Quảng Điền; Phong Hiền, huyện Phong Điền) là di tích lịch sử cấp Tỉnh. 03
26-12-2019 Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Địa điểm Lùm Chánh Đông (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. 04
26-12-2019 Quyết định số 3331QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Ưng Bình tại Châu Hương Viên (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) là di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp Tỉnh. 05
27-12-2019 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 06
27-12-2019 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2020. 10
28-12-2019 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2020. 16
28-12-2019 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020. 19
30-12-2019 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 25
14,349,717 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner