Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
26 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
32 văn bản
 
Số 05  ngày 25-01
22 văn bản
 
Số 06  ngày 05-02
21 văn bản
 
Số 07  ngày 25-02
17 văn bản
 
Số 08  ngày 05-3
14 văn bản
 
Số 09  ngày 15-3
12 văn bản
 
Số 10  ngày 25-3
9 văn bản
 
Số 11  ngày 05-4
41 văn bản
 
Số 12  ngày 15-4
17 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 25-4
4 văn bản
 
Số 15  ngày 05-5
27 văn bản
 
Số 16  ngày 15-5
18 văn bản
 
Số 17  ngày 25-5
15 văn bản
 
Số 18  ngày 05-6
17 văn bản
 
Số 19  ngày 15-6
16 văn bản
 
Số 20  ngày 25-6
8 văn bản
 
Số 21  ngày 05-7
7 văn bản
 
Số 22  ngày 15-7
18 văn bản
 
Số 23  ngày 25-7
22 văn bản
 
Số 24  ngày 05-8
20 văn bản
 
Số 25  ngày 15-8
24 văn bản
 
Số 26  ngày 25-8
16 văn bản
 
Số 27  ngày 05-9
17 văn bản
 
Số 28  ngày 15-9
25 văn bản
 
Số 29  ngày 25-9
12 văn bản
 
Số 30  ngày 05-10
14 văn bản
 
Số 31  ngày 15-10
5 văn bản
 
Số 32  ngày 25-10
9 văn bản
 
Số 33  ngày 05-11
19 văn bản
 
Số 34  ngày 15-11
8 văn bản
 
Số 35  ngày 25-11
10 văn bản
 
Số 36  ngày 05-12
8 văn bản
 
Số 37  ngày 15-12
10 văn bản
 
Số 38  ngày 25-12
19 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

579 văn bản gồm 210 văn bản quy phạm pháp luật và 369 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2008
80 văn bản
 
Tháng 02-2008
38 văn bản
 
Tháng 3-2008
35 văn bản
 
Tháng 4-2008
62 văn bản
 
Tháng 5-2008
60 văn bản
 
Tháng 6-2008
41 văn bản
 
Tháng 7-2008
47 văn bản
 
Tháng 8-2008
60 văn bản
 
Tháng 9-2008
54 văn bản
 
Tháng 10-2008
28 văn bản
 
Tháng 11-2008
37 văn bản
 
Tháng 12-2008
37 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
351 văn bản
 
HĐND thành phố Huế
2 văn bản
 
UBND thành phố Huế
11 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
27 văn bản
 
UBND huyện A Lưới
1 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Thủy
8 văn bản
 
UBND thị xã Hương Thủy
8 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
12 văn bản
 
UBND thị xã Hương Trà
4 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
8 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
12 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
18 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
11 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
7 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
9 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
7 văn bản
 
UBND huyện Phú Vang
15 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
25 văn bản
 
UBND huyện Quảng Điền
14 văn bản
 
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
31 văn bản
 
Cải cách hành chính
10 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
12 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
9 văn bản
 
Công chứng
2 văn bản
 
Công nghiệp
15 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
3 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
18 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu
1 văn bản
 
Đầu tư
5 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
23 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
13 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
10 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
6 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
29 văn bản
 
Lĩnh vực khác
23 văn bản
 
Môi trường
3 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
24 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
3 văn bản
 
Quốc phòng
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
23 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
17 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
43 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
5 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
10 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
200 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
5 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
18 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
14 văn bản
 
 
14,332,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner