Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
10 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 15-01
38 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 25-01
27 văn bản
 
Số 06  ngày 05-02
9 văn bản
 
Số 07  ngày 25-02
9 văn bản
 
Số 08  ngày 15-3
6 văn bản
 
Số 09  ngày 25-3
8 văn bản
 
Số 10  ngày 15-4
14 văn bản
 
Số 11  ngày 25-4
11 văn bản
 
Số 12  ngày 05-5
12 văn bản
 
Số 13  ngày 25-5
13 văn bản
 
Số 14  ngày 05-6
16 văn bản
 
Số 15  ngày 15-6
16 văn bản
 
Số 16  ngày 25-6
7 văn bản
 
Số 17  ngày 05-7
14 văn bản
 
Số 18  ngày 15-7
19 văn bản
 
Số 19  ngày 25-7
17 văn bản
 
Số 20  ngày 05-8
27 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-8
44 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-8
33 văn bản
 
Số 25  ngày 05-9
13 văn bản
 
Số 26  ngày 15-9
12 văn bản
 
Số 27  ngày 25-9
11 văn bản
 
Số 28  ngày 05-10
18 văn bản
 
Số 29  ngày 15-10
14 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 25-10
15 văn bản
 
Số 32  ngày 05-11
14 văn bản
 
Số 33  ngày 15-11
29 văn bản
 
Số 34  ngày 25-11
7 văn bản
 
Số 35  ngày 05-12
9 văn bản
 
Số 36  ngày 15-12
6 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 25-12
20 văn bản
 
Số 39  ngày 30-12
11 văn bản
 
Mục lục số 40  ngày 30-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

530 văn bản gồm 206 văn bản quy phạm pháp luật và 324 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2010
75 văn bản
 
Tháng 02-2010
18 văn bản
 
Tháng 3-2010
14 văn bản
 
Tháng 4-2010
25 văn bản
 
Tháng 5-2010
25 văn bản
 
Tháng 6-2010
39 văn bản
 
Tháng 7-2010
50 văn bản
 
Tháng 8-2010
104 văn bản
 
Tháng 9-2010
36 văn bản
 
Tháng 10-2010
47 văn bản
 
Tháng 11-2010
50 văn bản
 
Tháng 12-2010
47 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
350 văn bản
 
HĐND thành phố Huế
12 văn bản
 
UBND thành phố Huế
5 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
9 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Thủy
12 văn bản
 
UBND thị xã Hương Thủy
1 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
19 văn bản
 
UBND thị xã Hương Trà
2 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
9 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
6 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
12 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
1 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
8 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
13 văn bản
 
UBND huyện Phú Vang
12 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
6 văn bản
 
UBND huyện Quảng Điền
11 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
19 văn bản
 
Cải cách hành chính
9 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
11 văn bản
 
Công nghiệp
9 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
18 văn bản
 
Đầu tư
4 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
22 văn bản
 
Doanh nghiệp
3 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
29 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
14 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
10 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
27 văn bản
 
Lao động việc làm
9 văn bản
 
Lĩnh vực khác
19 văn bản
 
Môi trường
13 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
39 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
7 văn bản
 
Quốc phòng
3 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
31 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
11 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
59 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
6 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
3 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
8 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
14 văn bản
 
Thương mại
3 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo
3 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
3 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
177 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
18 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
14 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
4 văn bản
 
 
14,390,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner