Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
12 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
23 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-01
15 văn bản
 
Số 09  ngày 25-01
16 văn bản
 
Số 10  ngày 05-02
8 văn bản
 
Số 11  ngày 25-02
11 văn bản
 
Số 12  ngày 05-3
5 văn bản
 
Số 13  ngày 25-3
7 văn bản
 
Số 14  ngày 05-4
8 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 15-4
8 văn bản
 
Số 17  ngày 25-4
7 văn bản
 
Số 18  ngày 05-5
18 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 25-5
11 văn bản
 
Số 21  ngày 05-6
13 văn bản
 
Số 22  ngày 15-6
8 văn bản
 
Số 23  ngày 25-6
6 văn bản
 
Số 24  ngày 05-7
9 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 15-7
9 văn bản
 
Số 27  ngày 25-7
10 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 05-8
19 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 15-8
21 văn bản
 
Số 32  ngày 25-8
10 văn bản
 
Số 33  ngày 05-9
5 văn bản
 
Số 34  ngày 15-9
7 văn bản
 
Số 35  ngày 25-9
5 văn bản
 
Số 36  ngày 05-10
8 văn bản
 
Số 37  ngày 25-10
7 văn bản
 
Số 38  ngày 05-11
7 văn bản
 
Số 39  ngày 15-11
8 văn bản
 
Số 40  ngày 25-11
8 văn bản
 
Số 41  ngày 05-12
8 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 15-12
12 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 25-12
20 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 25-12
13 văn bản
 
Mục lục số 48  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

364 văn bản gồm 175 văn bản quy phạm pháp luật và 189 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
67 văn bản
 
Tháng 02-2013
19 văn bản
 
Tháng 3-2013
12 văn bản
 
Tháng 4-2013
23 văn bản
 
Tháng 5-2013
29 văn bản
 
Tháng 6-2013
27 văn bản
 
Tháng 7-2013
28 văn bản
 
Tháng 8-2013
50 văn bản
 
Tháng 9-2013
17 văn bản
 
Tháng 10-2013
15 văn bản
 
Tháng 11-2013
23 văn bản
 
Tháng 12-2013
54 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
219 văn bản
 
HĐND thành phố Huế
3 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
12 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Thủy
9 văn bản
 
UBND thị xã Hương Thủy
1 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
8 văn bản
 
UBND thị xã Hương Trà
1 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
7 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
11 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
10 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
9 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
5 văn bản
 
UBND huyện Phú Vang
5 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
12 văn bản
 
UBND huyện Quảng Điền
15 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
10 văn bản
 
Bảo hiểm
1 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
15 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
3 văn bản
 
Chính sách xã hội
3 văn bản
 
Công nghiệp
7 văn bản
 
Công Thương
2 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
14 văn bản
 
Đầu tư
5 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
7 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
18 văn bản
 
Giao thông vận tải
4 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
23 văn bản
 
Lao động - TB và XH
6 văn bản
 
Lao động việc làm
1 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Môi trường
7 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
8 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
11 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
2 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
10 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
1 văn bản
 
Quốc phòng
5 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
13 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
10 văn bản
 
Tài chính
28 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
32 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
4 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
8 văn bản
 
Thủ tục hành chính
5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
10 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo
4 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
6 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
37 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
27 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
14 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
20 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
1 văn bản
 
 
14,390,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner