Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
21 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 05-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
19 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-01
21 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 25-01
3 văn bản
 
Số 11  ngày 25-01
20 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 15-02
19 văn bản
 
Số 14  ngày 25-02
7 văn bản
 
Số 15  ngày 15-3
11 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 05-4
19 văn bản
 
Số 18  ngày 15-4
10 văn bản
 
Số 19  ngày 25-4
12 văn bản
 
Số 20  ngày 15-5
11 văn bản
 
Số 21  ngày 25-5
10 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 05-6
4 văn bản
 
Số 24  ngày 15-6
7 văn bản
 
Số 25  ngày 05-7
23 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 15-7
16 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 25-7
1 văn bản
 
Số 30  ngày 25-7
11 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 05-8
27 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 15-8
26 văn bản
 
Số 35  ngày 25-8
16 văn bản
 
Số 36  ngày 05-9
10 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 15-9
5 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 25-9
17 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 05-10
11 văn bản
 
Số 43  ngày 15-10
11 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 05-11
19 văn bản
 
Số 46  ngày 15-11
11 văn bản
 
Số 47  ngày 25-11
18 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 05-12
9 văn bản
 
Số 50  ngày 15-12
6 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 25-12
16 văn bản
 
Mục lục số 53  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

449 văn bản gồm 194 văn bản quy phạm pháp luật và 255 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
85 văn bản
 
Tháng 02-2014
26 văn bản
 
Tháng 3-2014
11 văn bản
 
Tháng 4-2014
41 văn bản
 
Tháng 5-2014
21 văn bản
 
Tháng 6-2014
11 văn bản
 
Tháng 7-2014
51 văn bản
 
Tháng 8-2014
69 văn bản
 
Tháng 9-2014
32 văn bản
 
Tháng 10-2014
22 văn bản
 
Tháng 11-2014
48 văn bản
 
Tháng 12-2014
32 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
30 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
303 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
10 văn bản
 
UBND huyện A Lưới
1 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Thủy
11 văn bản
 
UBND thị xã Hương Thủy
1 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
5 văn bản
 
UBND thị xã Hương Trà
1 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
5 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
9 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
16 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
7 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
5 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
9 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
4 văn bản
 
UBND huyện Phú Vang
4 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
8 văn bản
 
UBND huyện Quảng Điền
19 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
8 văn bản
 
Cải cách hành chính
5 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
7 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương
2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Công nghiệp
8 văn bản
 
Công Thương
1 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai
12 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
11 văn bản
 
Đấu giá - Đấu thầu
1 văn bản
 
Đầu tư
2 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
9 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác
1 văn bản
 
Đối ngoại
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
20 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
2 văn bản
 
Giao thông vận tải
10 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
17 văn bản
 
Lao động - TB và XH
13 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Môi trường
7 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
12 văn bản
 
Nông nghiệp
3 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
25 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
4 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
4 văn bản
 
Quốc phòng
3 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
9 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
12 văn bản
 
Tài chính
57 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
8 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
9 văn bản
 
Thủ tục hành chính
5 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
10 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo
4 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
6 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
107 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
11 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
15 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
17 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
2 văn bản
 
 
14,320,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner