Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
15 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 05-01
16 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 15-01
15 văn bản
 
Số 06  ngày 25-01
24 văn bản
 
Số 07  ngày 05-02
13 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 25-02
10 văn bản
 
Số 10  ngày 05-3
10 văn bản
 
Số 11  ngày 25-3
12 văn bản
 
Số 12  ngày 05-4
14 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-4
2 văn bản
 
Số 15  ngày 15-4
5 văn bản
 
Số 16  ngày 25-4
11 văn bản
 
Số 17  ngày 05-5
5 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 25-5
3 văn bản
 
Số 20  ngày 25-5
5 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 05-6
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 15-6
7 văn bản
 
Số 25  ngày 15-6
13 văn bản
 
Số 26  ngày 25-6
10 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 05-7
27 văn bản
 
Số 29  ngày 15-7
24 văn bản
 
Số 30  ngày 25-7
27 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 05-8
12 văn bản
 
Số 33  ngày 15-8
4 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 25-8
7 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 05-9
18 văn bản
 
Số 38  ngày 05-9
10 văn bản
 
Số 39  ngày 15-9
7 văn bản
 
Số 40  ngày 25-9
12 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 05-10
4 văn bản
 
Số 43  ngày 15-10
11 văn bản
 
Số 44  ngày 25-10
7 văn bản
 
Số 45  ngày 05-11
6 văn bản
 
Số 46  ngày 25-11
7 văn bản
 
Số 47  ngày 15-12
7 văn bản
 
Số 48  ngày 25-12
8 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 25-12
11 văn bản
 
Mục lục số 51  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

401 văn bản gồm 175 văn bản quy phạm pháp luật và 226 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
70 văn bản
 
Tháng 02-2016
23 văn bản
 
Tháng 3-2016
22 văn bản
 
Tháng 4-2016
32 văn bản
 
Tháng 5-2016
13 văn bản
 
Tháng 6-2016
31 văn bản
 
Tháng 7-2016
78 văn bản
 
Tháng 8-2016
23 văn bản
 
Tháng 9-2016
47 văn bản
 
Tháng 10-2016
22 văn bản
 
Tháng 11-2016
13 văn bản
 
Tháng 12-2016
27 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
35 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
253 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
27 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
17 văn bản
 
UBND thị xã Hương Trà
1 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
6 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
5 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
14 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
10 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
5 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Vang
1 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
10 văn bản
 
UBND huyện Quảng Điền
9 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
6 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
3 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
1 văn bản
 
Công nghệ thông tin
1 văn bản
 
Công nghiệp
10 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
2 văn bản
 
Đất đai
6 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
7 văn bản
 
Đấu thầu
1 văn bản
 
Đầu tư
8 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
16 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Đối ngoại
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
14 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
2 văn bản
 
Giao thông vận tải
2 văn bản
 
Giao thông vận tải
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
1 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
6 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
17 văn bản
 
Lao động - TB và XH
8 văn bản
 
Lao động việc làm
2 văn bản
 
Lĩnh vực khác
10 văn bản
 
Môi trường
5 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
4 văn bản
 
Nông nghiệp
3 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
14 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
2 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
3 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
3 văn bản
 
Quốc phòng
4 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
2 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
1 văn bản
 
Tài chính
40 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
10 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
1 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
4 văn bản
 
Thủ tục hành chính
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
6 văn bản
 
Thương mại
7 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo
2 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
176 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
4 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
11 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
2 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
3 văn bản
 
 
14,071,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner