Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
17 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 05-01
13 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
4 văn bản
 
Số 07  ngày 15-01
13 văn bản
 
Số 08  ngày 25-01
7 văn bản
 
Số 09  ngày 15-02
21 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 25-02
8 văn bản
 
Số 12  ngày 05-3
5 văn bản
 
Số 13  ngày 15-3
7 văn bản
 
Số 14  ngày 25-3
6 văn bản
 
Số 15  ngày 05-4
5 văn bản
 
Số 16  ngày 15-4
5 văn bản
 
Số 17  ngày 15-4
18 văn bản
 
Số 18  ngày 05-5
8 văn bản
 
Số 19  ngày 15-5
11 văn bản
 
Số 20  ngày 22-5
7 văn bản
 
Số 21  ngày 30-5
2 văn bản
 
Số 22  ngày 05-6
12 văn bản
 
Số 23  ngày 13-6
3 văn bản
 
Số 24  ngày 20-6
3 văn bản
 
Số 25  ngày 29-6
3 văn bản
 
Số 26  ngày 10-7
4 văn bản
 
Số 27  ngày 13-7
5 văn bản
 
Số 28  ngày 29-7
7 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 01-8
18 văn bản
 
Số 31  ngày 04-8
10 văn bản
 
Số 32  ngày 12-8
3 văn bản
 
Số 33  ngày 19-8
8 văn bản
 
Số 34  ngày 23-8
5 văn bản
 
Số 35  ngày 30-8
4 văn bản
 
Số 36  ngày 04-9
7 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 11-9
8 văn bản
 
Số 39  ngày 16-9
4 văn bản
 
Số 40  ngày 25-9
3 văn bản
 
Số 41  ngày 02-10
2 văn bản
 
Số 42  ngày 10-10
7 văn bản
 
Số 43  ngày 17-10
3 văn bản
 
Số 44  ngày 23-10
4 văn bản
 
Số 45  ngày 28-10
4 văn bản
 
Số 46  ngày 13-11
5 văn bản
 
Số 47  ngày 18-11
3 văn bản
 
Số 48  ngày 03-12
6 văn bản
 
Số 49  ngày 12-12
2 văn bản
 
Số 50  ngày 19-12
4 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 25-12
23 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 25-12
5 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 30-12
2 văn bản
 
Mục lục số 57  ngày 30-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

335 văn bản gồm 174 văn bản quy phạm pháp luật và 161 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
54 văn bản
 
Tháng 02-2017
29 văn bản
 
Tháng 3-2017
18 văn bản
 
Tháng 4-2017
28 văn bản
 
Tháng 5-2017
28 văn bản
 
Tháng 6-2017
21 văn bản
 
Tháng 7-2017
16 văn bản
 
Tháng 8-2017
48 văn bản
 
Tháng 9-2017
22 văn bản
 
Tháng 10-2017
20 văn bản
 
Tháng 11-2017
8 văn bản
 
Tháng 12-2017
43 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
65 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
230 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
10 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Thủy
3 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
4 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
2 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
2 văn bản
 
UBND huyện Phong Điền
4 văn bản
 
HĐND huyện Phú Lộc
6 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
4 văn bản
 
HĐND huyện Quảng Điền
4 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Bảo hiểm
2 văn bản
 
Cải cách hành chính
7 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
13 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Công nghệ thông tin
3 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Công Thương
5 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình
1 văn bản
 
Đất đai
18 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
7 văn bản
 
Đầu tư
13 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
8 văn bản
 
Địa giới hành chính
1 văn bản
 
Doanh nghiệp
4 văn bản
 
Đối ngoại
2 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
6 văn bản
 
Giao thông vận tải
7 văn bản
 
Giao thông vận tải
3 văn bản
 
Hộ tịch
1 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
4 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
6 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
10 văn bản
 
Lao động - TB và XH
10 văn bản
 
Lao động việc làm
6 văn bản
 
Lĩnh vực khác
12 văn bản
 
Môi trường
13 văn bản
 
Năng lượng
1 văn bản
 
Ngân hàng
2 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
4 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
12 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
8 văn bản
 
Phát triển nhà và đô thị
1 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt
2 văn bản
 
Quốc phòng
1 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu
1 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
5 văn bản
 
Tài chính
38 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
21 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
9 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
11 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm
1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
44 văn bản
 
Thương mại
4 văn bản
 
Tiếp dân - Khiếu nại - Tố cáo
2 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
11 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
54 văn bản
 
Tư pháp
3 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
9 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
14 văn bản
 
Xây dựng pháp luật
3 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
14,332,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner