Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 08-01
13 văn bản
 
Số 03  ngày 10-01
5 văn bản
 
Số 04  ngày 15-01
12 văn bản
 
Số 05  ngày 22-01
3 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 22-01
1 văn bản
 
Số 08  ngày 29-01
6 văn bản
 
Số 09  ngày 30-01
6 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 11-02
2 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 18-02
6 văn bản
 
Số 14  ngày 02-3
8 văn bản
 
Số 15  ngày 09-3
3 văn bản
 
Số 16  ngày 16-3
6 văn bản
 
Số 17  ngày 21-3
8 văn bản
 
Số 18  ngày 02-4
16 văn bản
 
Số 19  ngày 13-4
4 văn bản
 
Số 20  ngày 22-4
9 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 02-5
17 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 14-5
10 văn bản
 
Số 25  ngày 25-5
7 văn bản
 
Số 26  ngày 05-6
14 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 10-6
5 văn bản
 
Số 29  ngày 19-6
4 văn bản
 
Số 30  ngày 29-6
6 văn bản
 
Số 31  ngày 11-7
5 văn bản
 
Số 32  ngày 18-7
2 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 22-7
16 văn bản
 
Số 35  ngày 29-7
15 văn bản
 
Số 36  ngày 12-8
6 văn bản
 
Số 37  ngày 22-8
4 văn bản
 
Số 38  ngày 29-8
8 văn bản
 
Số 39  ngày 09-9
6 văn bản
 
Số 40  ngày 17-9
14 văn bản
 
Số 41  ngày 26-9
7 văn bản
 
Số 42  ngày 05-10
8 văn bản
 
Số 43  ngày 14-10
6 văn bản
 
Số 44  ngày 23-10
4 văn bản
 
Số 45  ngày 29-10
6 văn bản
 
Số 46  ngày 11-11
7 văn bản
 
Số 47  ngày 18-11
10 văn bản
 
Số 48  ngày 02-12
20 văn bản
 
Số 49  ngày 11-12
5 văn bản
 
Số 50  ngày 24-12
5 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 31-12
5 văn bản
 
Số 53  ngày 31-12
15 văn bản
 
Số 54 + 55  ngày 31-12
1 văn bản
 
Số 56 + 57  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

347 văn bản gồm 113 văn bản quy phạm pháp luật và 234 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
46 văn bản
 
Tháng 02-2019
8 văn bản
 
Tháng 3-2019
25 văn bản
 
Tháng 4-2019
29 văn bản
 
Tháng 5-2019
34 văn bản
 
Tháng 6-2019
29 văn bản
 
Tháng 7-2019
38 văn bản
 
Tháng 8-2019
18 văn bản
 
Tháng 9-2019
27 văn bản
 
Tháng 10-2019
24 văn bản
 
Tháng 11-2019
17 văn bản
 
Tháng 12-2019
52 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
76 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
249 văn bản
 
HĐND huyện A Lưới
6 văn bản
 
HĐND thị xã Hương Trà
7 văn bản
 
HĐND huyện Nam Đông
1 văn bản
 
UBND huyện Nam Đông
1 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Lộc
1 văn bản
 
HĐND huyện Phú Vang
3 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
5 văn bản
 
Cải cách hành chính
3 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
1 văn bản
 
Chính sách xã hội
1 văn bản
 
Công chứng
2 văn bản
 
Công nghệ thông tin
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Công Thương
2 văn bản
 
Dân cư
3 văn bản
 
Đất đai
22 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
4 văn bản
 
Đầu tư
37 văn bản
 
Đầu tư - xây dựng
11 văn bản
 
Địa giới hành chính
7 văn bản
 
Doanh nghiệp
7 văn bản
 
Đối ngoại
1 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo
7 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
2 văn bản
 
Giao thông vận tải
4 văn bản
 
Giao thông vận tải
2 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
5 văn bản
 
Lao động - TB và XH
3 văn bản
 
Lĩnh vực khác
10 văn bản
 
Môi trường
4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản
13 văn bản
 
Nông nghiệp
1 văn bản
 
Nông nhgiệp - PTNT
25 văn bản
 
Phát triển kinh tế xã hội
4 văn bản
 
Quốc phòng
1 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế
2 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế
1 văn bản
 
Tài chính
33 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
12 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
4 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
3 văn bản
 
Thủ tục hành chính
8 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
9 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí
6 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
100 văn bản
 
Tổ chức bộ máy nhà nước
2 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Tư pháp - Pháp luật
6 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
20 văn bản
 
Xuất, nhập cảnh
1 văn bản
 
 
14,364,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner